จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19

นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อล้างศาลาที่พักผู้โดยสารและถนนหนทางเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสพื่นที่สาธารณะรวมไปถึงป้ายรถโดยสารประจำทางในพื้นที่บริเวณหอนาฬิกา

หน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสได้ ตลอดจนเป็นการเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ที่เดินทางสัญจรผ่านไปมา

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน