เพชรบุรี- ผวจ.เมืองเพชร สร้างความเชื่อมั่น ปรุงสุกอาหารทะเล “กินได้ อร่อยด้วย” ปลอดภัย ไร้โควิด19

เพชรบุรี- ผวจ.เมืองเพชร สร้างความเชื่อมั่น ปรุงสุกอาหารทะเล “กินได้ อร่อยด้วย” ปลอดภัย ไร้โควิด19

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มกราคม 2564 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการเรือประมง ณ สหกรณ์การประมงบ้านแหลม และจัดกิจกรรมการประกอบอาหารทะเล ปรุงสุกปลอดภัยไร้โควิด19 ณ ร้านอาหารบางตะบูนเบย์ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคกุ้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด19
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเผยว่า เพชรบุรีเป็นเมืองแห่งอาหารทะเล ที่มีผู้ประกอบการทำกิจการเรือประมง โดยใช้กำลังแรงงานจากลูกเรือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวเมียนมาร์ โดยจากปัญหาสถานการณ์การเเพร่ระบาดโควิด19 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเล

ดังนั้นจังหวัดเพชรบุรี จึงได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้ประชาชนและให้เชื่อมั่นในการป้องกันอย่างเชิงรุก และเข้มงวดอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ส่วนการเดินทางมาในครั้งนี้ มีการตรวจเรือประมง ตรวจแรงงาน โดยใช้วิธีการสแกนใบหน้า โดยพบว่าเเรงงานมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในทุกด้าน ประกอบกับตลอดระยะที่มีการแพร่ระบาดโควิด19 ไม่พบแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ติดเชื้อและเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงแต่อย่างใด ที่สำคัญไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง ก่อนเรือออกทะเลหาปลา และเมื่อเรือเข้าฝั่งเทียบท่าก่อนนำสัตว์น้ำทุกชนิดขึ้นท่าเทียบเรือ
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้บริโภคอาหารทะเล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และ ผู้ประกอบการอาหารทะเล ได้จัดกิจกรรมและวิธี
การปรุงสุก กุ้ง หอย และอาหารทะเล รับประทานกัน ซึ่งอาหารทะเลดังกล่าวสามารถ กินได้ อร่อยด้วย ที่สำคัญ ยังปลอดภัยไร้เชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างแน่นอน

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี