จ.ราชบุรี/ บริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด สนับสนุน สภาวัฒนธรรมร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

จ.ราชบุรี/ บริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด สนับสนุน สภาวัฒนธรรมร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

ของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยนายศรายุทธ หงษา ผู้จัดการบริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง มอบหมายนางสาววิไลลักษณ์ อุณยะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง นางจันทรัตน์ ผลเจริญรัตน์ และ ส.ท.ธานิน หาญวานิช ร่วมรับมอบ ซึ่งภายในลานอเนกประสงค์ริมน้ำจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีการแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศบาล กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ 2566

และกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2566 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโป่งถึงวงเวียนช้าง เพื่อเป็นสิริมงคล ร่วมกันส่งเสริมฟื้นฟูทำนุบำรุงศาสนาของท้องถิ่นประชาชนเป็นการสร้างความสุขกำลังใจก้าวไปข้างหน้าต่อไป มีนางสาวศิริพร บัวผ่อง และนายอมร สว่างทิพพาภรณ์ ร่วมมอบ / ที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน