ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิตให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งประสบปัญหาโลหิตขาดแคลน จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิตให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งประสบปัญหาโลหิตขาดแคลน จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

************************
พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 ดำเนินการบริจาคโลหิตให้กับ คุณแม่ สำลี ปั้นหว่าง อายุ 76 ปี ซึ่งประสบปัญหาโลหิตขาดแคลนสำหรับการรักษาพยาบาล

จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้ง เพื่อเป็นการทำความดี สร้างบุญกุศล เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา 2565 ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยสามารบริจาคโลหิตได้ ปริมาณ 1,350 ซีซี