แม่สายเข้ารับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม พระราชทาน ให้กลุ่มคนเปราะบาง 2,500 โดส

แม่สายเข้ารับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม พระราชทาน ให้กลุ่มคนเปราะบาง 2,500 โดส

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
แม่สายเข้ารับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม พระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างวัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานของราชวิทยาลัยสถาบันจุฬาภรณ์ ให้แก่กลุ่มคนไร้สัญชาติ คนสัญชาติไทย กลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบาง คนพิการ และผู้ดูแล ในเขต อ.แม่สาย จ.เชียงราย รวมจำนวน 2529 โดส
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ก.ย.64 เวลา 08.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานในพิธี ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม พระราชทาน ให้กลุ่มคนไร้สัญชาติฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม พระราชทาน ให้กลุ่มคนไร้สัญชาติ อ.แม่สาย จำนวน 1,679 โดส

คนสัญชาติไทย 821 โดส คนพิการ และผู้ดูแล 29 โดส รวม 2529 โดส โดยแยกเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 25 ก.ย.64 จำนวน 1,500 ราย และในวันที่ 2 ต.ค.64 จำนวน 1,000 ราย ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี นพ. ศิริศักดิ์ นันทะ ผอ.โรงพยาบาลแม่สาย นายนรุตม์ชัย แก้วสอน หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอแม่สาย สมาชิก พอ.สว. อ.แม่สาย มูลนิธิแอ๊ดดร้า ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานข้าราชการ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคน ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างวัฒน วรขัตติยราชนารี ต่างรู้สึกดีใจ ซาบซึ้ง อย่างหาที่สุดมิได้

////////////////////////////////////////////////
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////// รายงาน //////////