คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ คลายล๊อคตำบลเข็กน้อย และภูทับเบิกหมู่ 14 และ 16 หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิท-19 ดีขึ้น แต่ต้องรักษามาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ คลายล๊อคตำบลเข็กน้อย และภูทับเบิกหมู่ 14 และ 16 หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิท-19 ดีขึ้น แต่ต้องรักษามาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

บ่ายวันนี้(31 ต.ค.64) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิท-19 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และร่วมกันพิจารณาออกคำสั่งการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ ศบค.ใหญ่ โดยมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะเปิดเมือง เปิดประเทศ เปิดจังหวัดในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้ เราจึงต้องมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.กำหนด ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้ยังได้รับทราบและติดตามสถานการณ์โควิท-19 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งสถานการณ์ยังทรงตัว ยังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่หลักสิบ ซึ่งคาดว่าเราสามารถควบคุมได้ สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนโควิท-19 ซึ่งขณะนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กระจายวัคซีนไปให้อำเภอต่างๆ เพื่อดำเนินการฉีดให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทั้งผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมวัคซีนที่ฉีดไปแล้ว 791,583 โด้ส การประชุมวันนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาออกคำสั่งการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามที่ ศบค.กำหนด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อไปว่า ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีประกาศปิดพื้นที่ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ และบ้านภูทับเบิก หมู่ที่ 14 และ 16 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า ตั้งแต่วันที่ 18-31 ตุลาคม 2564 เป็นเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 นั้น ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้น คณะกรรมการฯจึงยกเลิกประกาศดังกล่าว แต่ขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินการเข้า-ออก พื้นที่ตำบลเข็กน้อย และบ้านภูทับเบิก หมู่ 14 และ 16 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จะต้องรักษามาตรป้องการการแพร่ระบาดของโควิท-19 ตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง เช่น ดื่มสุราร่วมกัน ใช้ช้อนหรือภาชนะร่วมกัน ใกล้ชิดกัน อะไรต่างๆที่จะทำให้เกิดโรคขอให้งด เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น เราจะดูสถานการณ์ไประยะหนึ่ง ถ้าสถานการณ์แย่ลง เราคงจะต้องมีมาตรการทางสาธารณสุข อาจจะต้องจำกัดพื้นที่เหมือนเดิม สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถเที่ยวได้ทุกที่ แต่ต้องรักษามาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

———————-