“พล.ร.7 มอบเป็ดพระราชทาน ต่อยอดความมั่นคงด้านอาหาร อย่างยั่งยืน”

“พล.ร.7 มอบเป็ดพระราชทาน ต่อยอดความมั่นคงด้านอาหาร อย่างยั่งยืน”

——————
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2566 เวลา 10.00 น.
พลตรี ชายแดน กฤษณสุวรรณ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานในพิธีมอบเป็ดพันธุ์ไข่พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เกษตรกร ต.บ้านหวด อ.งาว จว.ล.ป. จำนวน 12 ราย รวมจำนวนเป็ดพระราชทาน จำนวน 120 ตัว ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 ต.บ้านหวด อ.งาว จว.ล.ป. ซึ่งในห้วงปีที่ผ่านมาได้ประสบอุทกภัย ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมและปศุสัตว์เสียหาย เกษตรกรดังกล่าวจึงได้ขอพระราชทานเป็ดพันธุ์ไข่บางปะกง

ผ่านไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จว.เชียงราย การพระราชทานเป็ดพันธุ์ไข่ครั้งนี้ จึงนับได้ว่า ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้กองพลทหารราบที่ 7 ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อขยายพันธุ์เป็ดพันธุ์ไข่ สำหรับแจกจ่าย แก่หน่วยงาน ประชาชนที่มีความสนใจ และช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ
เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย