อำเภอสวรรคโลกเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อำเภอสวรรคโลกเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วย

นายกและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก,สาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกองร้อย อส.อ.สวรรคโลก ที่7 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.เมืองบางขลัง, ต.นาทุ่ง ,ต.หนองกลับ ต.ย่านยาว และ ต.คลองยาง

ซึ่งได้รับผลกระทบจากคลองแม่มอกล้นตลิ่ง และพายุฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้มีน้ำท่วมขังบ้านเรือน โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ยาและเวชภัณฑ์เบื้องต้น และติดตามสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939