ชป.ร้อย.รส.ที่ ๓ กกล.รส.จว.พ.ล.(อ.นครไทย) ร่วมกับ ช่าง อบต.หนองกะท้าว,ปภ.อบต.หนองกะท้าว, ผญบ.ม.๑๖ ต.หนองกะท้าว และประชาชนจิตอาสา ม.๑๖ ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จว.พ.ล. ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและช่วยเหลือในการรื้อสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ

เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ ชป.ร้อย.รส.ที่ ๓ กกล.รส.จว.พ.ล.(อ.นครไทย) ร่วมกับ ช่าง อบต.หนองกะท้าว,ปภ.อบต.หนองกะท้าว, ผญบ.ม.๑๖ ต.หนองกะท้าว และประชาชนจิตอาสา ม.๑๖ ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จว.พ.ล. ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและช่วยเหลือในการรื้อสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๕๐๐ – ๑๖๐๐ จำนวน ๑ หลัง ได้แก่บ้านของนายไพบูลย์ เพ็งอินทร์ บ้านเลขที่ ๕๙๓ ม.๑๖ ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จว.พ.ล.
การดำเนินการในการช่วยเหลือ
๑. ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเสียหายทั้งหลัง,โรงจอดรถพังเสียหายทั้งหมด,รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า วีโก้ สีบรอนซ์ขาว ทะเบียน บธ ๕๘๘๓ ชุมพร กระจกหน้าแตก หลังคายุบ ฝากระโปรงรถหน้าบุบ
๒. ทาง อบต.หนองกะท้าว ได้ประเมินความเสียหายและเบิกงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท
๓. เจ้าของบ้านจะดำเนินการสร้างบ้านใหม่โดยใช้งบประมาณส่วนตัวโดยจะเริ่มสร้างบ้านภายใน ๒ – ๓ วันนี้
๔. ชป.ร้อย.รส.ที่ ๓ กกล.รส.จว.พ.ล.(อ.นครไทย) จะดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือในการสร้างบ้าน หากมีความคืบหน้าทาง ชป.ร้อย.รส.ที่ ๓ กกล.รส.จว.พ.ล.(อ.นครไทย) จะรายงานให้ทราบต่อไป