กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา ร่วม เมืองพะเยา ตรวจเข้ม สถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา ร่วม เมืองพะเยา ตรวจเข้ม สถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา จัดกำลังพล ร่วมกับ นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ นายธีระวัฒน์ เกตสระชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพะเยา พร้อมสมาชิก อส.อ.เมืองพะเยาที่ 3 ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เมืองพะเยา, จนท.สรรพสามิตจังหวัดพะเยา,จนท.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา, พมจ.พะเยา, สถานพินิจจังหวัดพะเยา , ตม.พะเยา ร่วมกันปฏิบัติการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ได้กำชับผู้ประกอบการห้ามมิให้มีการปล่อย ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการและเปิด-ปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด