ปราบตลอดแนว ม.พัน.12 ร่วม ตร.สภ.สูงเม่น ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่ จว.แพร่

ปราบตลอดแนว ม.พัน.12 ร่วม ตร.สภ.สูงเม่น ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่ จว.แพร่

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น.นายประกอบ ค้าไม้ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสูงเม่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทหาร ม.พัน 12, กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ โดย ชุดปฏิบัติการอำเภอสูงเม่น, เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอสูงเม่น, เจ้าหน้าที่ สภ.สูงเม่น, (สามฝ่าย) ตรวจค้นบ้านเป้าหมายยาเสพติด พื้นที่ ต.สบสาย อ.สูงเม่น จำนวน 5 เป้าหมาย

เป้าหมายที่ 1 บ้านนาย เจนรบ ไฟโรจน์ อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 105 ม.1 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ผลการตรวจค้นพบยาเสพติด(ยาบ้า)สีส้ม จำนวน 188 เม็ด สีเขียว จำนวน 2 เม็ด รวมทั้งสิ้น 190เม็ด

เป้าหมายที่ 2 บ้านนาย คมกริช เทพจันทร์ อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 140/4 ม.5 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ผลการตรวจ ปัสสาวะเป็นบวก

เป้าหมายที่ 3 บ้านนาย นพรัตน์ แสนศรี อายุ 19 ปี บ้านเลขที่ 137/4 ม.1 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ผลการตรวจ ปัสสาวะเป็นบวก

เป้าหมายที่ 4 บ้านนาย มนตรี สุคันธมาลา อายุ 54 ปี ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ผลการตรวจ ปัสสาวะเป็นบวก

เป้าหมายที่ 5 บ้านนาย วิทยา สายสินธุ์ อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 3 ม.1 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ผลการตรวจปัสสาวะเป็นบวก จึงได้นำตัวทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ สภ.สูงเม่นต่อไป

ก่อนหน้านั้นเวลา 09.30 น. วันที่ 22 พ.ค.62 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าว ได้ตรวจค้นบ้านเป้าหมายยาเสพติด จำนวน 1 เป้าหมาย คือ บ้านนาย ภัทรพล สมบัติ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 126/2 ม.3 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น ผลการตรวจค้นพบยาเสพติด(ยาบ้า)สีส้ม จำนวน 321 เม็ด สีเขียว 6 เม็ด จึงได้นำตัวส่งเจ้าหน้าที่ สภ.สูงเม่น เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.