อำเภอกุดชุมจัดทอดผ้าป่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์” ที่อาคารพิพิธภัณฑ์อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

“อำเภอกุดชุมจัดทอดผ้าป่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์”
ที่อาคารพิพิธภัณฑ์อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

9 ธันวาคม 2562 เวลา10.00 น.นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุมมอบนายสราวุฒิ ทำทองปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อำเภอกุดชุมและศูนย์ KC Shop OTOP Kutchum วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของอำเภอกุดชุม พร้อมเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตชุมชน สินค้าพื้นเมือง ของฝากจากกุดชุมการจัดงานครั้งนี้มีนายอำเภอกุดชุมเป็นคณะกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายฆารวาสมีพระครูประโชติวรกิจ เจ้าคณะอำเภอกุดชุมเป็นประธานกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์และผู้นำชุมชนทุกชุมชนหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาทุกแห่งของอำเภอกุดชุมพร้อมประชาชนชาวอำเภอกุดชุมพร้อม สส.ธนกร ไชยกุล สส.ยโสธร เขต3รวมเป็นเจ้าภาพมีนายธานี สีวังพัฒนาการอำเภอกุดชุมเป็นฝ่ายดำเนินงานได้ยอดเงินทั้งสิ้น 170.959.25 บาท (ยังไม่เป็นทางการ)สร้างสามัคคี มีน้ำใจ ให้ชุมชน คนกุดชุม/

/พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ/ข่าว