ประธาน หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ นายพรเทพ เพชรรุ่งทอง กรรมการหอการค้ารับมอบ ตู้หัตถการ จากบริษัท OCTOPUS media solutions

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น . ประธาน หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์
นายพรเทพ เพชรรุ่งทอง กรรมการหอการค้ารับมอบ
ตู้หัตถการ จากบริษัท
OCTOPUS
media solutions

( กล่องอะคริลิคเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ในการทำหัตถการ) หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้เตรียมมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ยังไม่ได้รับในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 6อำเภอ ได้แก่ รพ. วิเชียรบุรี รพ. หนองไผ่ รพ. เมืองเพชรบูรณ์ รพ. น้ำหนาว รพ. หล่มสัก และรพ. เขาค้อ