ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาฯ เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรและทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ทั้งนี้ ตามที่สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงประชวรนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โอกาสนี้ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน ซึ่งพิธีดังกล่าวชาวพุทธเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชา ที่นอกจากจะเป็นพุทธานุสติแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นการเสริมชะตาให้ยืนยาว เป็นมงคลในชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง และมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไป และในวันพรุ่งนี้ (23 ธันวาคม 2565) จังหวัดร้อยเอ็ดจะจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดบ้านฝั่งแดง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอีกด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดทุกคน ได้ร้อยรวมใจ ร้อยรวมพลังในการปฏิบัติบูชา เพื่อน้อมถวายพระพรแด่องค์ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” เจ้าฟ้าหญิงผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราคนไทยทุกคน ณ สถานที่ต่างๆ โดยพร้อมเพียงกัน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
ปชส.รอ-ภาพ