รมต.พิพัฒน์ ท่องเที่ยวกีฬา แต่งชุดมลายู อัตลักษณ์คนพื้นที่ ก่อนพบปะ ครูตาดีกาและประชาชน จ.ชายแดนภาคใต้

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

รมต.พิพัฒน์ ท่องเที่ยวกีฬา แต่งชุดมลายู อัตลักษณ์คนพื้นที่ ก่อนพบปะ ครูตาดีกาและประชาชน จ.ชายแดนภาคใต้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายนัจมุดดีน อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาสหลายสมัย และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ในพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ร่วมคณะฯ ซึ่งรัฐมนตรีและคณะ ได้ร่วมกันแต่งกายชุดมลายู เพื่อแสดงถึงการให้เกียรติคนท้องถิ่นพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
โดยภารกิจพื้นที่แรก นายพัฒน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ได้ ไปร่วมงาน โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ (โรงเรียนตาดีกา) ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้มีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำศาสนา กำนันผู้ใหญ่ ห้วหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 3,000 ภายในงานได้จัดการเล่นกีฬาพื้นที่บ้าน การออกร้านสิ้นค้า อาหารพื้นที่ และการให้ความรู้ ร่วมถึงการให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก ในกิจกรรมลนเวที ในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนตาดีกา ดังกล่าว
ต่อมานายพิพัฒน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ได้เดินร่วมงาน โครงการพัฒนาาศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

เขตอำเภอระแะและอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และร่วมเป็นประธานงานเมาลีดนบี และอาซูรอสัมพันธ์ ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ในวันเดียวกัน ก่อนจะเดินทางไปเปิดสาขาพรรค ภูมิใจไทย ที่อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ตั้งอยู่ เขตเทศบาลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ในวันเดียวกัน
ด้านนายนายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นราธิวาส มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม กีฬาเด่น แหล่งท่องเที่ยวมากมาย ครบทุกมิติ ที่กระทรวงฯ และรัฐบาลจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดศักยภาพ ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่มีรายได้ อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในส่วนการโรงเรียนตาดีกา อาหารกลางวันที่รัฐบาล ให้การสนับสนุนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ตุลาคมนี้ จะสิ้นสุดงบประมาณ 380 กว่าล้านบาท แต่พรรคภูมิใจไทย อยู่กับรัฐบาลและเป็นฝ่ายบริหาร จะดันเรื่องนี้ สู่ ครม.เพื่ออนุมัติ งบในปีถัดไป เพื่อชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโรงเรียนตาดีกาถือเป็นสถาบันทางการศึกษาที่สำคัญยิ่งในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่ทำการเรียนการสอนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และหลักคำสอน ทางศาสนาที่ถูกต้องให้กับเด็กๆและเยาวชนใน ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนแสดงศักยภาพด้านต่างๆ ควบคู่กับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาพัฒนาเด็กเยาวชนที่ดี เป็นอนาคตของชาติ โรงเรียนตาดีกา คือฐานแรก ในโครงสร้าง การส่งเสริมการศึกษาอีกบริบทหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญมาก