ฝ่ายความมั่นคงฯ – ตำรวจปางมะผ้า กวดขันวินัยจราจร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กฎหมายจราจรใหม่

🛑ฝ่ายความมั่นคงฯ – ตำรวจปางมะผ้า กวดขันวินัยจราจร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กฎหมายจราจรใหม่

=======
🔻🔻🔻🔻
วันนี้ (20 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปางมะผ้า ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอปางมะผ้า ได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอปางมะผ้า ดำเนินการกวดขันวินัยจราจร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปางมะผ้า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กฎหมายจราจรใหม่ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565

ให้กับประชาชนที่ขับขี่สัญจรไปมา เพื่อปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ณ หน้าอู่ซ่อมรถโคชท์ยานยนต์ ถนนทางหลวง 1095 ซึ่งพบผู้กระทำผิดกฎหมายไม่สวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่ จำนวน 20 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปางมะผ้า ได้ดำเนินการเทียบปรับตามกฎหมาย ทั้งนี้ได้มอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียน จำนวน 1 ใบ เนื่องจากสอบถามทราบว่า ทางบ้านมีฐานะยากจน