ชุมพร // ชาวประมงยื่นหนังสือคัดค้านมติ ครม.คุ้มครอง สวล.4 ตำบล ในอ.ปะทิว จ.ชุมพร

ชุมพร // ชาวประมงยื่นหนังสือคัดค้านมติ ครม.คุ้มครอง สวล.4 ตำบล ในอ.ปะทิว จ.ชุมพร .

รายงาน : ภุชงค์ ทองมี

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร ตัวแทนชาวประมง ชาวบ้าน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน อ.ปะทิว ประมาณ 300 คน นำโดย นางชงโค นิลสถิตย์ นายกสมาคมชาวประมงปะทิว-คอสน นายจรูญ ไชยะ นายกสมาคมชาวประมงด่านสวี นายพิศาล สันติวิชยะ นายกสมาคมประมงปากน้ำชุมพร พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์ นายกสมาคมชาวประมงปากน้ำชุมพร นายไตรฤกษ์ มือสันทัด ที่ปรึกษาสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายสมโชค พันธุรัตน์ ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน อ.ปะทิว ผู้แทนจากสมาคมประมงทั้ง 8 อำเภอ ร่วมกันชุมนุมโดยชูป้ายมีข้อความ “หยุดมติ ครม.อัปยศ รังแกประชาชนผู้หาเช้ากินค่ำ 4 ตำบล ชุมโค ปากคลอง สะพลี บางสน” โดยเรียกร้องให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้ความเห็นชอบ “ร่างประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอำเภอปะทิวในบริเวณชายฝั่งพื้นที่ 4 ตำบลใน อ.ปะทิว ประกอบด้วย ต.ปากคลอง ต.ชุมโค ต.บางสน และ ต.สะพลี” ที่ออกมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เนื่องจากร่างประกาศดังกล่าวหากมีผลบังคับใช้ จะส่งผลกระทบต่อการทำอาชีพประมง การท่องเที่ยวโดยชุมชน และวิถีชีวิตของประชาชนใน 4 ตำบลอย่างรุนแรง

ต่อมา นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงมาพบผู้ร่วมชุมนุม ก่อนรับมอบหนังสือเรียกร้องจากแกนนำผู้ชุมนุม สรุปได้ว่า ขอให้ทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 ตุลาคม 2565

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ ต.ปากคลอง ต.ชุมโค ต.บางสน และ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร พ.ศ. …. เนื่องจากมติดังกล่าวถือเป็นการรังแกประชาชนที่ทำมาหากินโดยสุจริต เช่น มาตรการที่ระบุว่าพื้นที่ชายหาดและทะเลที่อยู่ถัดออกไปจากชายหาด 5,400 เมตร ห้ามทำการประมงโดยใช้เครื่องมือต่างๆ และห้ามก่อสร้างอาคารทุกชนิด พื้นที่แนวสันทราย ห้ามขุด ถม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติของพื้นที่บริเวณแนวสันทราย และพื้นที่ในเขตคุ้มครอง รวมทั้งเกาะต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมการใช้เครื่องมือทำการประมง ห้ามก่อสร้างอาคารทุกชนิดในพื้นที่ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดิน ระยะ 20 เมตร ฯลฯ ถือเป็นมาตรการที่ชาวบ้านในพื้นที่ 4 ตำบลไม่สามารถยอมรับได้

โดยนางชงโคได้กล่าวยืนยันหลังยื่นหนังสือเรียกร้องว่า จะให้เวลารัฐบาลแค่ 10 วันในการยกเลิกมติ ครม.ดังกล่าว แพราะขณะนี้เวลาผ่านมากว่า 1 เดือนแล้วที่ ครม.มีมติออกมา จึงเหลือเวลาอีกประมาณ 50 กว่าวันเท่านั้นที่ร่างประกาศจะมีผลบังคับใช้ หากครบกำหนด 10 วันแล้วยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเรื่องนี้ ชาวบ้าน ชาวประมง และผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 4 ตำบลจะเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป นายวิสาห์ กล่าวว่า จังหวัดชุมพรรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงและชาวบ้านใน อ.ปะทิวในเรื่องนี้ หลังจากรับมอบหนังสือเรียกร้องแล้ว จะรีบนำส่งให้รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯทันที .