จ. ร้อยเอ็ด-อำเภอเสลภูมิ 1,762!! รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศอำเภอต้นแบบในการแก้ไข้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2561 กระทรวงสาธารณสุข

จ. ร้อยเอ็ด-อำเภอเสลภูมิ 1,762!!
รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศอำเภอต้นแบบในการแก้ไข้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2561 กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นาย สันติ ธรณี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ และคณะผู้แทนโครงการพัฒนากลุ่มอำเภอต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเครือข่ายพื้นที่ระดับอำเภอ เข้าพบ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ห้องบ่อพันขัน ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อชี้แจงแนวทางการรณรงค์ให้ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอำเภอต้นแบบในการแก้ไข้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้อย่างยั่งยืน และประชาชนชาวอำเภอเสลภูมิ มีคุณชีวิตที่ดี และการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไปในปี 2562
นาย สันติ ธรณี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ กล่าวว่า อำเภอเสลภูมิ เป็นอำเภอต้นแบบในการแก้ไข้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอออล์ โดยในการดำเนินงานของอำเภอเสภูมิ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2560 ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งกิจกรรมที่ทำก็จะเป็นการเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอเสลภูมิ ในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ กิจกรรมที่ทำก็คือในปี พ.ศ 2561 สามารถเชิญชวนให้ประชาชนชาวอำเภอเสลภูมิ ที่ผ่านมา งดเหล้าเข้าพรรษาได้ 1,762 คน ในส่วนที่งดเหล้าได้มีการตรวจสุขภาพ และก็มีการเก็บค่าใช้จ่าย สิ่งที่ตั้งใจงดเหล้ามีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ ต่อครอบครัว และช่วยลดค่าใช้จ่าย และอีกส่วนหนึ่งสามารถที่จะบำบัดคนที่ติดสุราด้วยโปรแกรมสติบำบัด ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 รุ่น ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้บำบัดคนที่ติดสุราในพื้นที่ 30 คน ด้วยโปรแกรมสติบำบัด ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถที่ทำให้คนที่ติดสุราให้เลิกเหล้าได้และสิ่งที่ดำเนินการมาได้นำไปนำเสนอ ที่ เวทีวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศและนี้ก็คือสิ่งที่ อำเภอเสลภูมิ ได้ดำเนินการมา ในปี 2562 นี้ จะเป็นการดำเนินการในปีที่ 3 ต่อเนื่อง โดยดำเนินการ 5 มาตราการ มาตราการแรกในส่วนของผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการจะต้องร่วมกันงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมที่ 2 จะเป็นการรณรงค์ลดละเลิก และกิจกรรมที่ 3 จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายร้านค้าจะต้องเป็นร้านค้าต้นแบบ ในการที่จะปฏิบัติตาม พรบ.การควบคุมเครื่องดื่มแอลอกฮอลล์ 2551 กิจกรรมต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานบุญประเพณี ในปีนี้ จะดำเนินการ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่เป็นงานบุญปลอดเหล้า ไม่ว่าจะเป็นงานศพ งานบวช งานกฐิน และนี้ก็เป็นสิ่งที่อำเภอเสลภูมิได้ดำเนินการมาจนได้รับการยกย่องชมเชยเป็นอำเภอต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์.

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด