กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)

กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)วันนี้ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่วัดป่านาคกุญชร ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย /หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลัง “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)”

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้จำนวน 200 คน โดยร่วมกันทำความสะอาด ศาลาการเปรียญ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า โดยรอบบริเวณวัด และคันคลอง เพื่อรวมพลังมวลชนทุกกลุ่มและทุกประเภท แสดงออกถึงอุดมการณ์รักชาติ มีความรัก ความสามัคคี พร้อมที่จะผนึกกำลังร่วมกันในการป้องกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 4 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ผู้ล่วงลับไปแล้ว หรือที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้มีความรักชาติ โดยแสดงออกด้วยการรวมตัวกัน ร่วมกันต่อสู้กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อความมั่นคงของชาติ