สุโขทัยประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัยประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสุโขทัย

วันนี้ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อพิจารณามอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสุโขทัย

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยส่วนราชการลงพื้นที่ แหล่งน้ำศักดิ์ สิทธิ์ ตระพังทอง ณ วัดตระพังทอง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพใสสะอาด พัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีความพร้อมและสมพระเกียรติ ซึ่งแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 3 แห่ง ของจังหวัดสุโขทัย คือ ตระพังทอง ตั้งอยู่ในวัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ,แหล่งที่ 2 บ่อน้ำโบราณ (บ่อแก้ว) ตั้งอยู่ที่วัดเขาอินทร์ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และแหล่งที่ 3 บ่อน้ำโบราณ (บ่อทอง) ตั้งอยู่ห่างจากวัดเขาอินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร โดยจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มาปรับแต่งภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าวให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมสำหรับการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ในการนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป