ร้อยเอ็ด… สส.ดร.ฉลาด ขามช่วง สส.พรรคเพื่อไทย เขต 2 พร้อมนายตุลาธร ขามช่วง สจ.อำเภอโพธิ์ชัยได้เดินทางเยี่ยมชมโครงการวิจัยการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่

ร้อยเอ็ด… สส.ดร.ฉลาด ขามช่วง สส.พรรคเพื่อไทย เขต 2 พร้อมนายตุลาธร ขามช่วง สจ.อำเภอโพธิ์ชัยได้เดินทางเยี่ยมชมโครงการวิจัยการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่

***วันที่(26กรกฎาคม2563)เวลา 17.00 น. สส.ดร.ฉลาด ขามช่วง สส.พรรคเพื่อไทย เขต2 พร้อมนายตุลาธร ขามช่วง สจ.อำเภอโพธิ์ชัย ได้เดินทางเยี่ยมชมโครงการ “วิจัยการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ภายใต้บริบท การพัฒนาเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด”

**โครงการศิลปะวัฒนธรรมทางดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ คูเมืองด้านทิศตวันตก (ถนนสตรีทอาร์ต) เมืองร้อยเอ็ด* เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของ พี่น้องชาวอำเภอโพธิ์ชัย และจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำการแสดง บนเวที มาแสดงให้พ่อแม่พี่น้อง ชาวร้อยเอ็ดได้รับชมกันในวันนี้พร้อม สนุกสนานเฮฮาผ่อนคลาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุน ในเชิงการท่องเที่ยวพร้อม เชิญชวนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้แวะเวียนมารับชมสีสันยามค่ำคืนที่เมืองร้อยเอ็ดของเราในครั้งนี้ ได้มาช็อป ได้มาชิมและสนุกสนานกันฯ

/////////////////
ภาพ/ข่าว:ทีมข่าว/ศรีไพร ทูลธรรม
สื่อมวลชนสร้างสรรค์สัมพันธ์ด้วยคุณภาพ