พะเยา ถนนสายดอกไม้งาม เหลืงปรีดียาธร บานสะพรั่งเหลืองอร่ามรับลมร้อน

พะเยา ถนนสายดอกไม้งาม เหลืงปรีดียาธร บานสะพรั่งเหลืองอร่ามรับลมร้อน

ดอกไม้งาม เหลืองปรีดียาธร ที่ออกดอกบานสพรั่งเหลืองอร่าม ตามแนวถนนชายกว๊านพะเยา ก่อนถึงหาดกว๊านพะเยา ถือว่าเป็นถนนที่สวยงามในขณะนี้ หลังแนวถนนตลอดระทาง กว่า 800 เมตร กำลังออกดอกบานสพรั่งสวยงามรับแล้ง

 

ดอกเหลืองปรีดียาธรที่ออกดอกบานสพรั่งเหลืองอร่าม ตามแนวถนนชายกว๊านพะเยา ตลอดระยะทางกว่า 800 เมตร เป็นภาพที่สร้างความสนใจและสวยงามเป็นอย่างมากในช่วงนี้ ซึ่งดอกเหลืองปรีดียาธร จะเบ่งบานในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน สำหรับถนนสายนี้ เนื่องจากเป็นถนนที่เป็นเส้นทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด และดอกที่บานสะพรั่งถือว่าเป็นการหนุนเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้ โดยตลอดแนวถนนดอกเหลืองปรีดียาธรจะบานเหลืองอร่ามในช่วงนี้ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทางถนนสายนี้ได้เป็นอย่างมาก