พะเยา  พ่ออุ้ย!วัยเฉียด90 สุดแข็ง ว่ายน้ำกว๊านพะเยาเช้า-เย็นรับหนาว

พะเยา พ่ออุ้ย!วัยเฉียด90 สุดแข็ง ว่ายน้ำกว๊านพะเยาเช้า-เย็นรับหนาว

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศจังหวัดพะเยา เริ่มมีอากาศหนาวเย็น ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปต่างพากันออกกำลังกายในช่วงเช้าตรู่และช่วงเย็นเพื่อให้ร่างกาย แข็งแรง สู้กับ อากาศที่หนาวเย็น แต่ที่ได้สร้างความแปลกและสร้างสัสันให้กับผู้คนทั่วไปพบเห็น ผู้ชายสูงอายุวัย 87 ปี ลงว่ายเล่นน้ำในกว๊านพะเยาทุกเช้า-เย็นด้วยระยะทางว่ายไปกลับ กว่า1,000 เมตร ทุกวัน ทำให้ร่างกายแข็งแรง ถึงปัจจุบัน ส่วนเพื่อนวัยเดียวกัน ได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว

พ่ออุ้ย สงวน สองคำชุม อายุ 87 ปี กล่าวว่า ตนเองได้ว่ายน้ำทุกเช้าเย็นในกว๊านพะเยาโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง โดยจะทำการว่ายด้วยระยะทางประมาณ 1,000 เมตร จากริมฝั่งไปยังบ่อน้ำกลางกว๊านพะเยาว่ายไป-กลับ แต่ละรอบ ด้วยระยะทางยาว 250เมตร ว่าย 2 – 4 รอบก็ราว1,000เมตร ทุกวัน ซึ่งการว่ายน้ำทำให้ร่างกายแข็งแรงจนถึง ปัจจุบันด้วยวัย 87 ปีแล้ว ส่วนเพื่อนที่เคยว่ายน้ำด้วยกัน หรือวัยเดียวกันเสียชีวิตไปหมดแล้วตนจึงต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายโดยการว่ายในกว๊านพะเยาทุกวันและเพื่อเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยด้วย ก็ขอเชิญชวนหากใครสนใจจะมาว่ายน้ำกว๊านพะเยา ร่วมด้วยก็ให้มาว่ายด้วยกันที่หน้าเรือนโบราณ ริมกว๊านพะเยาทุกวัน