ร้อยเอ็ด/… ทหาร มทบ.27 จิตอาสา “พัฒนาคุณภาพน้ำในลำห้วยเหนือ-ปล่อยปลา และปลูกต้นไม้”ขอทำความดีตลอดปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ร้อยเอ็ด/…
ทหาร มทบ.27 จิตอาสา “พัฒนาคุณภาพน้ำในลำห้วยเหนือ-ปล่อยปลา และปลูกต้นไม้”ขอทำความดีตลอดปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้อังคารที่ 2 มิ.ย.2563 พล.ตรี.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 ร้อยเอ็ด พร้อมกำลังพลบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “พัฒนาคุณภาพน้ำในลำห้วยเหนือ-ปล่อยปลา และปลูกต้นไม้”โดยการโยนลูกบอล EM ลงเรือฉีด EM แบบน้ำ-เพื่อปรับคุณภาพน้ำในลำห้วยเหนือ ปล่อยปลาจำนวน 12,๐๐๐ ตัว

พล.ตรี.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ผบ.มทบ.27 หัวหน้าจิตอาสาพระราชทาน และคณะผู้บังคับบัญชา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคุณภาพน้ำในลำห้วยเหนือ-ปล่อยปลา และปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราโชบายที่ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน