ร้อยเอ็ดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า /ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk-0817082129-

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562. นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภออาจสามารถและปศุสัตว์อำเภอโซนใต้ ร่วมงานพอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด. ออกบูทผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว บ.ชีโหล่น ม.9 ต.อาจสามรถ. อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

จำนวนสุนัขที่ได้รับบริการเพศผู้ 10 ตัว
เพศเมีย 8 ตัว และแมว. เพศผู้ 4. ตัว. เพศเมีย 9 ตัว และให้บริการด้านปศุสัตว์กับเกษตรกรผู้เข้ารับบริการ

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-