พล.อ.ประวิตรรองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองแวง ที่ร้อยเอ็ด

พล.อ.ประวิตรรองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองแวง ที่ร้อยเอ็ด

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันพุทธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองแวง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ,นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ,นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ พร้อมด้วย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชน ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น

ด้วยการปรับปรุงโครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองแวง ได้สั่งการให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 และกรมทรัพยากรน้ำ เป็นหน่วยดำเนินการขุดลอก ซึ่งมีงบประมาณ 3,064,100 บาท ซึ่งโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแวง มีขนาดพื้นที่ประมาณ 76 ไร่ เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ราษฎร ในพื้นที่ใช้ในการอุปโภค – บริโภค และด้านการเกษตร ซึ่งก่อนดำเนินการขุดลอกมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ จึงมีความจำเป็นต้องทำการขุดลอก เพื่อฟื้นฟูให้สามารถใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านน้ำของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งประชาชนที่ได้รับจากการขุดลอกแหล่งน้ำหนองแวง จะจำนวน 441 ครัวเรือน ประชากร 1,576 คน พื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ประมาณ 1,000 ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประหมู่บ้านต่อไป

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้พบปะและให้กำลังใจพี่น้องชาวบ้าน พร้อมกล่าวว่า ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ รวมถึงจะอนุมัติโครงการตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดเสนอทุกโครงการ โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีประชากรที่มากจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ต้องมีการพัฒนาเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ และบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ รวมทั้งยังตอบสนองความต้องการใช้น้ำในอนาคต ในภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างยั่งยืน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
ปชส.รอ/ภาพ