ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 และ ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 มอบหมวกกันน็อคร่วมโครงการ “ ผู้ว่า ฯ สวมหมวกให้น้อง ” ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และอวยพรปีใหม่ 2566

ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 และ ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 มอบหมวกกันน็อคร่วมโครงการ “ ผู้ว่า ฯ สวมหมวกให้น้อง ” ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และอวยพรปีใหม่ 2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องรับรองเจ้าเมือง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา นาวาโท ศักรินทร์ ซื่อสงวน ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 และ นาวาโท กัณฑภณ ศุกระรงคะ ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 เข้าพบเยี่ยมคารวะ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และอวยพรปีใหม่ 2566

ทั้งนี้ ได้มอบหมวกนิรภัย จำนวน 6 ใบ ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ สวมหมวกให้น้อง” ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในการรับบริจาคหมวกนิรภัยจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ไม่มีหมวกนิรภัย และเป็นการป้องกันลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน