แม่สายจัดงานบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 35 รูป

แม่สายจัดงานบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 35 รูป

///////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.09 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพที่พระองค์ทรงพระชนมายุครบ 68 พรรษา พร้อมด้วย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสุทธิธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดวิเชตร์มณี เจ้าคณะอำเภอแม่สาย (ประธานฝ่ายสงฆ์) และ นายธนทรัพย์ เกเย็น รองนายกเทศบาลเวียงพางคำ นายเสาร์คำ คำเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน บ.ป่ายาง ม.4 ผู้ปกครองของนาค คณะเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท ศรัทธาสาธุชน เข้าร่วมโครงการงานบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2566

ครั้งที่ 35 โดยอุปสมบทเป็นพระภิกษุ จำนวน 1 รูป บรรพชาเป็นสามเณร 34 รูป รวม 35 รูป เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการปลูกฝังให้ความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาและซึมซับความเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ในช่วงปิดภาคเรียน ให้แก่เยาวชนของชาติ ณ วัดวิเซตร์มณี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

/////////////////////////////////////////////////////////////
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //// รายงาน ////