สุราษฎร์ธานี // กิ่งกาชาดเกาะสมุย ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพ พระมงคลทีปาจารย์ (จำรัส เขมธมฺโม) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้ง

สุราษฎร์ธานี // กิ่งกาชาดเกาะสมุย ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพ พระมงคลทีปาจารย์ (จำรัส เขมธมฺโม) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้ง

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น. นางถนอมศรี รัตนรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย
พร้อมด้วยนางอาภรณ์ ยืนนาน นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ นางสุวรรณา แก้วมีศรี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย

ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ (พระอภิธรรม) งานบำเพ็ญกุศลศพ พระมงคลทีปาจารย์ (จำรัส เขมธมฺโม) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้ง โดยมี นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย เป็นประธาน ณ วัดแจ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี