สมาคมศิษย์เก่าสวรรค์อนันต์วิทยาพร้อมคณะครูจัดกิจกรรมเดินวื่ง ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่1 เพื่อการศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าสวรรค์อนันต์วิทยาพร้อมคณะครูจัดกิจกรรมเดินวื่ง ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่1 เพื่อการศึกษา

เมื่อเวลา 06.00 น. ของวันที่ 22มกราคม 2566 ณ.เวทีบริเวณหน้าหอฬิกา ของ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย ได้มีการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ซุปเปอร์ มินิมาราธอน ครั้งที่1ประจำปี 2566 โดยมีดร.มนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยมาเป็น ประธานพิธี เปิดกิจกรรมการเดิน วิ่งซุปเปอร๋มินิมาธอน ครั้งที่1ประจำปี พศ.2566 ทั้งนี้ พันตำรวจเอก มนตรี เบ้าทอง ผู้กำกับการสถานี ตำรวจภูธรสวรรคโลก (นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา)ได้กล่าวรายงานวัตุถุประสงค์การจัดงาน โดยมีนายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รองผอ. กอร.มน.สุโขทัย
นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสวรรคโลก นาย สำราญ หนุนนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเมือง
นาย จิรชาติ นาคสวัสดิ์ (ข้าราชการเกษียณ อดีตนายอำเภอสวรรคโลก)พร้อมส่วนงานรัฐและเอกชน.ประธานกรรมการสถานศึกษา
ประธานชมรมร่มราชพฤกษ์
นายกสมาคมครูผู้ปกครอง
ผอ.สพม.
ผอ.สพฐ.เขต 2 คณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาเข้าร่วมทำพิธีในการเปิดกิจกรรมการวิ่งเดินซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่1นี้ด้วย ซึ่งทั้งนี้ได้มี ประชาชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมเดินวิ่งนี้ ร่วมกว่า 1,000คน

อนึ่งการเดินวิ่งก็ได้แบ่งรายการแยกประเภทการเดินและวิ่งถึง 9 ประเภท เดิน-วิ่งระยะ 3.5 กม. ฟันรัน ระยะ 6กม. มินิมาราธอน 15.5กม. VIP ทุกระยะโดยได้ใข้เส้นทางพื้นที่ใกล้รัศมีของโรงเรียนในระยะ 15กิโลเมตร อนึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ก็เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาเป็นการต่อยอดนำเงินไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในทางการศึกษาเป็นทุนไว้ให้กับ โรงเรียนได้ใช้ในหลายๆด้านเกี่ยวกับการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการให้ประชาชน ร้านค้าทั้งทางภาคเอกชนและรัฐได้ตระหนักเห็นความสำคัญถึงการศึกษาของนักเรียนที่ได้ร่วมกันบริจาค อาหาร ผลไม้ น้ำดื่ม เครื่องบำรุงกำลังมาตั้งเต้นท์ บูชบริจาคให้กับนักกีฬา นักวิ่ง ที่มาในงานกิจกรรมนี้เพื่อช่วยเหลือทางการศึกษา ได้เห็นคุณค่าของเยาวชนนักเรียนในโรงเรียนที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไปเพื่อสร้างพลานามัยของประชาชนได้หันมาออกกำลังกายเดินวิ่งรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ ได้สร้างนักกีฬาขึ้นเพื่อที่จะได้ไปแข่งขันในรายการอื่นๆต่อไป ได้ปลูกจิตสำนึกรักในสถาบันและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะกรรมการศิษย์เก่าและคณะครูหมวดพละศึกษา และครูอาจารย์ของโรงเรียนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันทำงานจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาพร้อมกับให้นักวิ่งที่มาจากต่างจังหวัดได้รู้จักโรงเรียนและภูมิทัศน์ในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยที่มีแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มารค์หลายสถานที่อีกด้วย

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632938