ร้อยเอ็ด… สพม.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม โครงการ เดิน -วิ่ง การกุศล มัธยมศึกษามินิมาราธอน 2021 ส่งเสริมสุขภาพ

ร้อยเอ็ด… สพม.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม โครงการ เดิน -วิ่ง การกุศล มัธยมศึกษามินิมาราธอน 2021 ส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย Landmark แห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลมะอี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ดร. ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เดิน -วิ่ง การกุศล “มัธยมศึกษามินิมาราธอน 2021 ” โดยการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับ สมาคมครูสุขศึกษาและพละศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีนักกีฬาเดินทางจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม
ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด จึงได้จัดทำโครงการเพื่อหารายได้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเงินให้กองทุนช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุติเหตุ อุบัติภัย และช่วยเหลือการกุศล สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2564 มอบเงินให้กับสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และมอบเงินให้กับมูลนิธิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน
กิจกรรมเดิน -วิ่ง การกุศลในครั้งนี้มี 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภท Fun Run 4 Km ประเภท Mini Marathon 10 Km over all ชาย และ ประเภท Mini Marathon 10 Km over all หญิง มีผู้ร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ จำนวน 950 คน

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน