นครนายก-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดนครนายก จัดประชุมคณะกรรมการ ผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการบริการ การท่องเที่ยว

นครนายก-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดนครนายก จัดประชุมคณะกรรมการ ผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการบริการ การท่องเที่ยว

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมภูอัยรารีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายศิริรัฐ เข็มนาค นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯและผู้ประกอบการ โดยมี นายสว่าง ทองไพร ดำเนินการประชุม พร้อมด้วย นายมาโนช วีระกุล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดปราจีนบุรีและคณะเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องกันทั้ง 2 จังหวัด ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ของกิน ของฝาก ที่มีชื่อเสียงและหลากหลาย ในการประชุมได้มีการประชุมรองรับคณะกรรมการใหม่ 5 ท่านที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารสมาคมฯ การพิจารณาและติดตามการความคืบหน้าของปัญหา และเรื่องเดิมที่เคยนำเสนอ อาทิ

เรื่องไฟฟ้า ในที่ชุมชนและสถานประกอบการ เส้นทางจักรยาน การจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อพ่อ ในปี 2566 อีกทั้งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนของ 4 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และอื่นๆ โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอ และร่วมกันพิจารณาเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เรียบร้อย ซึ่งถือเป็นโครงการรองรับนักท่องเที่ยว ที่จะมาท่องเที่ยวและรับบริการจากสถานประกอบการต่างๆ ได้อย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก