แห่ฉลองพระคู่บารมีเจ้าหลวงเมืองฝางและทอดกฐินส่งเสริมพระพุทธศาสนา

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
แห่ฉลองพระคู่บารมีเจ้าหลวงเมืองฝางและทอดกฐินส่งเสริมพระพุทธศาสนา

4 พฤศจิกายน 2566
ฝ่ายปกครองอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคเอกชนเครือญาติๆลูกหลานเหลน เจ้าหลวงมหามหิทธิวงศาไชยราชาธิบดี (เจ้าน้อยมหาวงค์)ต้นตระกูลบุญทาวงศ์ษา เจ้าหลวงเมืองฝาง ได้ร่วมจัดสร้างรูปหล่อโลหะเหมือน เจ้าหลวงมหามหิทธิวงศาไชยราชาธิบดี ซึ่งเป็นเจ้าหลวงเมืองฝางองค์สุดท้าย(มาทำการในฝ่ายปกครองเมืองฝาง (อณาเขตเมืองฝางจริงแล้วพื้นที่สิบสองปันนา ลงมาถึงแม่ฮ่องสอน เจียงราย )และจัดสร้างรูปหล่อโลหะเหมือน พระเกจิคู่บารมีสององค์ คือ ครูบาเกสรปรมัตถาจารย์ และครูบากันธาธรรมะปุจฉาจารย์ ในวันนี้มีตัวแทนประชาชนทั้งพื้นราบ และชนเผ่า แทบทุกหมู่บ้าน ประมาณ 2,000 กว่าคน แต่งตัวไทยล้านนา และไทยภูเขาหลายชนเผ่าได้เดินทางมาร่วมในการแห่รูปเหมือน ทั้ง3 องค์เพื่อจะนำมาประดิษฐาน ที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิว วัดพระบาทอุดม(น้ำบ่อซาววา)มีญาติๆลูกๆหลานๆเหลนๆ และญาติธรรมของวัดพระบาทอุดม มาร่วมแห่ รูปเหมือน พระเกจิคู่บารมีสององค์ คือ ครูบาเกสรปรมัตถาจารย์ และครูบากันธาธรรมะปุจฉาจารย์เจ้าหลวงมหามหิทธิวงศาไชยราชาธิบดี (เจ้าน้อยมหาวงค์ ต้นตระกูลบุญทาวงศ์ษา)เจ้าหลวงเมืองฝาง การนำองค์กฐินร่วมสามัคคีแห่ร่วมในขบวนเดียวกัน มีการฟ้อนต้อนรับทั้งสามองค์เพื่อได้นำขึ้นทำพิธีนั่งปรกอธิฐานจิตพุทธาภิเษก และสวดมนต์ตั๋น เบิกเนตรที่บนวิหารพระเจ้าระแข่ง มีพระเกจิอาจารย์ในสามอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ มาร่วมในการนั่งทำพิธีและมีพระร่วมในการสวดมนต์ปลุกเสก 15 รูป และร่วมในการทอดกฐินสามัคคีโดยมีทางญาติลูกหลานเหลน เจ้าหลวงมหามหิทธิวงศาไชยราชาธิบดี เจ้าหลวงเมืองฝาง ญาติธรรม นำโดยนางจินดา แสงจันทร์ (บุญทาวงศ์ษา)นายสวัสดิ์ แสงจันทร์(บุญทาวงศ์ษา) อาจารย์บุญมาก แสงจันทร์(บุญทาวงศ์ษา) อาจารย์ปราณี นาคเสน(บุญทาวงศ์ษา) อาจารย์ประมวล แพรสกุล(บุญทาวงศ์ษา) อาจารย์มนชยา กุลนานันท์(บุญทาวงศ์ษา) อาจารย์นิพรรณ กุลนานันท์(บุญทาวงศ์ษา)

คุณแม่จันทร์สม บุญทาวงศ์ษา คุณสายพิณ กุลนานันท์ ฯ พร้อมทั้งคุณชาญชัย กีฬาแปง (อดีตหัวหน้าขนส่งจังหวัดเชียงใหม่)คุณปริยานุช กีฬาแปง คุณแม่จันทร์สม กีฬาแปง พลตรี ชูโชติ กีฬาแปง คุณชูชาติ คุณวราภรณ์ กีฬาแปง ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายปรีชา ศิรินามปลัดใหญ่อำเภอฝาง หัวหน้าส่วนราชการทุกฝ่ายพร้อมญาติธรรมในอำเภอฝาง ร่วมในการนำกฐินสามัคคีมาทอดถวายที่วัดพระบาทอุดม เพื่อจะได้ใช้บำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา และจัดสร้างฐานแก้วประดิษฐานรูปปั้นเหมือน พระเกจิคู่บารมีสององค์ คือ ครูบาเกสรปรมัตถาจารย์ และครูบากันธาธรรมะปุจฉาจารย์ และรูปปั้นเหมือน เจ้าหลวงมหามหิทธิวงศาไชยราชาธิบดี ซึ่งเป็นเจ้าหลวงเมืองฝางองค์สุดท้ายใว้ที่ลานพระเจ้าฝางอุดมสินและพระนางสามผิว ผู้ครองนครฝางในสมัยอดีตโบรานกาล ที่ประชาชนคนเมืองฝางยังรำลึกและเคารพพระเจ้าฝางอุดมสินและพระนางสามผิว เชื่อว่าบุญบารมีท่านยังปกป้องพิทักษ์คุ้มครองประชาชนและเมืองฝางอยู่ ในการทอดกฐินสามัคคีรวมยอดเงินได้ประมาณ 6 แสนกว่าบาท โดยทางคณะพระสงฆ์ได้ให้พระครูสุจิตตานุรักษ์ ดร.เจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดม เจ้าคณะอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำปัจจัยใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปตามเจตนา