ร้อยเอ็ด/… สุพจน์ ศิริแว่น นายกทต.ผักแว่น อำเภอจังหาร เริ่มเทลีนLean Concreteช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามโครงการกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดรวมใจสร้างบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ร้อยเอ็ด/…
สุพจน์ ศิริแว่น นายกทต.ผักแว่น อำเภอจังหาร เริ่มเทลีนLean Concreteช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามโครงการกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดรวมใจสร้างบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เช้าวันนี้ 1 สิงหาคม 2565 ที่…หมู่บ้านคางฮุง หมู่ที่ 10 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นายสุพจน์ ศิริแว่น นายกทต.ผักแว่น อำเภอจังหาร พร้อมพนักงาน ลูกจ้าง ช่วยกันตีผัง ขุดหลุมเทลีน Lean Concrete เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาชีวิตให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเทลีน Lean Concrete ก็คือ การเทคอนกรีตเพื่อปรับผิวหน้าดิน

สำหรับเตรียมพื้นที่ไว้รองรับการผูกเหล็กและการเทคอนกรีตในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหรือส่วนของโครงสร้างบ้านที่ต้องสัมผัสกับพื้นดิน
ตามโครงการกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดรวมใจสร้างบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอจังหาร พร้อมกำนันตำบลผักแว่น ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านกาชาด

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน