จังหวัดลำพูน เปิดงาน “เที่ยวลำพูน เสพงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม” แอ่วสนุก สุขเบิกบาน วิถี SLOW LIFE แบบ NEW NORMAL เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สถานที่ ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จัก

จังหวัดลำพูน เปิดงาน “เที่ยวลำพูน เสพงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม” แอ่วสนุก สุขเบิกบาน วิถี SLOW LIFE แบบ NEW NORMAL เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สถานที่ ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จัก

ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน “เที่ยวลำพูน เสพงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม” กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ในห้วงฤดูท่องเที่ยว โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน รวมถึงบรรดานักท่องเที่ยว ร่วมพิธีและร่วมกิจกรรม

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนในห้วงฤดูท่องเที่ยว กิจกรรม “เที่ยวลำพูน เสพงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม” แอ่วสนุก สุขเบิกบาน วิถี SLOW LIFE แบบ NEW NORMAL จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -18 มกราคม 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อส่งเสริม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวให้รู้จักจังหวัดลำพูนในหลากหลายมิติ

สำหรับ ภายในงานพบกับ Winter of lights ชมแสงศิลป เสน่ห์แห่งลำพูน ด้วยประติมากรรมไฟยามค่ำคืน , Tourism market การแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว พร้อมสินค้าชุมชนท่องเที่ยวราคาสุดพิเศษ กว่า 30 บูธ, Design & crafts สุดยอดผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและหัตถกรรมพื้นถิ่นโดยศิลปินชุมชน , Creative workshop สนุกสนานเรียนรู้ด้วยแรงบันดาลใจกับ DIY workshop สุดชิค, Local food อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่นและเครื่องดื่มที่หลากหลาย เป็นต้น

……………………………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน