นครนายก หม่อมหลวง สราลี กิติยากร มอบรางวัลการแข่งขันวิจิตรการพานพุ่ม และกระเช้าดอกรวงผึ้งสร้างสรรค์ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกีรยติเชิญหม่อมหลวง สราลี กิติยากร มอบรางวัลการแข่งขันวิจิตรการพานพุ่ม และกระเช้าดอกรวงผึ้งสร้างสรรค์ เฉลิมพระเกียรติ

นครนายก หม่อมหลวง สราลี กิติยากร มอบรางวัลการแข่งขันวิจิตรการพานพุ่ม และกระเช้าดอกรวงผึ้งสร้างสรรค์ เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกีรยติเชิญหม่อมหลวง สราลี กิติยากร มอบรางวัลการแข่งขันวิจิตรการพานพุ่ม และกระเช้าดอกรวงผึ้งสร้างสรรค์ เฉลิมพระเกียรติ

หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิจิตรการพานพุ่ม และกระเช้าดอกรวงผึ้งสร้างสรรค์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ที่สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก โดยมี รศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ ผอ.สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แสดงศักยภาพในความคิดสร้างสรรค์วิจิตรการพานพุ่ม และกระเช้าดอกรวงผึ้งสร้างสรรค์ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มอบถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรผู้ชนะ ผลการแข่งขันกระเช้าดอกรวงผึ้งสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพลีลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนสาธิต นวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จิตรการพานพุ่ม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก