โครงการจัดงาน ตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ครั้งที่ 2

โครงการจัดงาน ตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ครั้งที่ 2

เมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/66 โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นประธานฯ และมีหัวส่วนราชการมาร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม

ตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานรับซื้อข้าวเปลือก สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด สาขาท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาขายอย่างคึกคักและผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือก ได้ซื้อนำตลาด 200-300 บาท ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งจันการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา ส่งผลให้ราคารับซื้อในบริเวณใกล้เคียงปรับสูงขึ้น