ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ทำบุญครอบรอบ 44 ปี วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ทำบุญครอบรอบ 44 ปี วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ณ อาคารรสุคนธ์ เมื่อเวลา 09.30 น. นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการทําบุญบําเพ็ญกุศลครบรอบ 44 ปี โดยมีนายสมบูร ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด ทหาร ตํารวจ และอดีตผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน พร้อมด้วยหน่วยงานข้าราชการในจังหวัดตราดและอําเภอคลองใหญ่ เข้าในพิธีทําบุญวันสถาปนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน ครบรอบ 44 ปี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2522 โดยพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้อพยพชาวกัมพูชาและรับสั่งให้ตั้งศูนย์ฯ ขึ้น เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวกัมพูชาจำนวนนับแสนคนที่หนีภัยสงครามในประเทศกัมพูชาเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

ดังนั้น ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันครบรอบ 44 ปี ซึ่งเป็นวันทําบุญวันสภาปนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ครบรอบ 44 ปี แห่งการเสด็จทรงเยี่ยมผู้อพยพ สภากาชาดไทยได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมถวายอาหารและผ้าไตรจีวร และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จํานวน 9 รูป พร้อมกันนี้พระสงฆ์พรมนํ้ามนต์ผู้ที่เข้าร่วมงานเพื่อเป็นศิริมงคลผู้ที่เข้าร่วมงานเพื่อรำลึกถึงพระมหาธิคุณ และ ถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป

/ภาพ /ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด