*ลำปาง*การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง ในงานป๋าเวณียี่เป็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

*ลำปาง*การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง ในงานป๋าเวณียี่เป็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันพฤหัสบดีที่23 พฤศจิกายน 2566 เวลา17:00น.
รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป๋าเวณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ลานอเนกประสงค์ราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ยั่งยืน ปลูกจิตสำนึกรัก เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน และสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ซึ่งภายในงานได้มีการแสดงต่างๆของเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เช่นการแสดงการเต้นรำประกอบเพลงและการประกวดแข่งขันหนูน้อยยี่เป็ง โดยเป็นการแข่งขันของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา

ซึ่งภายในงานยังมีการจัดบูทกิจกรรมสำหรับเด็กๆ เช่นเกมส์การละเล่นต่างๆเพื่อชิงของรางวัล ตลอดจนบูทจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และบูทการประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่เข้าร่วมในการประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำกันเป็นจำนวนมาก

งานป๋าเวณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก มีกำหนดจัดงานในวันที่23-24 พฤศจิกายน 2566
สำหรับในวันที่23 พฤศจิกายน 2566 จะเป็นการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในระดับเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา
ส่วนวันที่24 พฤศจิกายน 2566 จะเป็นการจัดกิจกรรมในส่วนของ นักศึกษาระดับปริญญา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีกิจกรรมการละเล่นจุดบอกไฟดอกหรือดอกไม้ไฟ การประกวดกระทงฝีมือ(กระทงเล็ก) การแข่งขันร้องเพลง และการประกวดหนุ่มสะเปา สาวยี่เป็ง และสาวยี่เป็งจำแลง และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

-นกเพลิงเมืองรถม้า ผู้สื่อข่าวลำปาง รายงาน