ลงกล้าข้าว ดำนา ฤดูฝน “สืบสานวิถีชาวนา อาชีพบรรพบุรุษ” มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพล ร่วมช่วยเหลือราษฎร ดำนาปลูกข้าว ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ

ลงกล้าข้าว ดำนา ฤดูฝน “สืบสานวิถีชาวนา อาชีพบรรพบุรุษ”

มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพล ร่วมช่วยเหลือราษฎร ดำนาปลูกข้าว ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ

แม้ว่า เป็นทหารชายแดน แต่ก็มีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตชาวนาบ้างพอสมควร จนกระทั่งทหาร จาก ชุดปฏิบัติการประสานงาน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้มีโอกาสช่วยเหลือราษฎรที่เข้าร่วม โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ ในการดำนาปลูกข้าว

ก่อนจะลุยโคลน หยิบต้นกล้ามาปักดำจริง สิ่งที่พี่ๆ ทหาร เล่าให้ฟังถึง บรรยากาศการเรียนรู้ ที่เปลี่ยนจากการเรียนทุกอย่างในห้องสี่เหลี่ยม สู่การเรียนรู้ชีวิต พลิกตำราแบบเดิมๆ ที่การศึกษาให้เรียนเรื่องป่า โดยไม่เคยเข้าป่า เรียนเรื่องข้าว โดยไม่เคยเห็นทุ่งนา เห็นแต่ข้าวในจาน หรือเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยไม่เคยไปเก็บข้อมูลขยะ แยกขยะ กำจัดขยะด้วยตนเองเลยนั้น และวิชาทางทหารที่เราได้บ่มเพาะร่างกายให้มีความแข็งแรงรองรับในทุกภารกิจ รวมถึงภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่

สำหรับการดำนาช่วยชาวบ้านในครั้งนี้ ร้อยโท พัฒน์ธนะ ศรีเทพธำรงค์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการประสานงาน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ พร้อมกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ

ช่วยเหลือ นาย อาแย อู่ยื่อ ราษฎรในชุดปฏิบัติการประสานงาน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ ดำนาปลูกข้าว ณ บ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าจ้างแรงงานและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับราษฎรในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ ด้วย

การทำนา นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมแล้ว ก็ยังช่วยส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ๆ ได้ร่วมกันสืบสานไว้ ก็จะได้รู้ว่ากว่าจะได้ข้าวสักเมล็ด ลำบากแค่ไหน และจะได้ทราบถึงคุณค่าของข้าว ขั้นตอนการเลือกข้าว การหว่าน การดำนา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวในระยะเวลา 6 เดือน ถึงจะได้ผลผลิต ก็อยากให้ทุกคนหันมารักอาชีพทำนาให้มาก ๆ การทำนาเป็นอาชีพที่มั่นคง ทำให้อิ่มท้อง เป็นอาชีพบรรพบุรุษสืบทอดมา และยังคงต้องสืบทอดต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป