จิตอาสาห่วงใยป้องกันไข้เลือดออก

“จิตอาสาห่วงใยป้องกันไข้เลือดออก”

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3

เข้าพื้นที่รับผิดชอบ บูรณาการกับเจ้าหน้าที่อาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ชุมชน วัด และโรงเรียนในพื้นที่ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ และเพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายอะเบท และแจกเอกสารความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก

#กองพันทหารม้าที่ 18
#กรมทหารม้าที่ 3
#กองพลทหารม้าที่ 1
#เราทำความดีด้วยใจ