ครูฝึกจิตอาสา 904 พร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมจัดสถานีฝึก ฐานการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 3/66

ครูฝึกจิตอาสา 904 พร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมจัดสถานีฝึก ฐานการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 3/66

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ครูฝึกจิตอาสา 904 และครูฝึก ชุดบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดสถานีฝึกอบรมจิตอาสา 904 สถานีฝึก CMS รับผิดชอบ โดย สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, กรมรบพิเศษที่ 5

, ตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เป็นสถานีฝึกและฐานการเรียนรู้ (CMS)(แปลง2) การฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 3/66 ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 กองบิน 41 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่