รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รมว.กระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดท่าอากาศยานเบตง คาด!! จะเปิดอย่างเป็นทางการ 28 ก.พ.65 นี้

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รมว.กระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดท่าอากาศยานเบตง คาด!! จะเปิดอย่างเป็นทางการ 28 ก.พ.65 นี้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ด้วยเครื่องบินเจ็ทส่วนบุคคล ณ ท่าอากาศยานเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง อย่างเป็นทางการ สำหรับเที่ยวบินพาณิชย์แบบประจำ พร้อมตรวจสอบความพร้อมของท่าอากาศยาน อาคารที่พักผู้โดยสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานเบตง โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ที่มีทัศนียภาพที่อุดมสมบูรณ์ และงดงาม เป็นศูนย์กลางของการค้าขายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งการมีสนามบินจะสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ขยายตัวขึ้น ถือเป็นประตูด่านหน้าที่จะสามารถพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวได้อย่างดี

ขณะนี้ทางท่าอากาศยานเบตงได้มีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีความพร้อมทั้งอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมในการให้บริการประชาชน และอนาคตเชื่อว่าท่าอากาศยานแห่งนี้จะเป็น ท่าอากาศยานอันดับต้นๆของโลกอย่างแน่นอน
ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เปิดเผยว่า การหารือในครั้งนี้เป็นการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการสนามบินเบตง สามารถสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชนชน ซึ่งผลจากการหารือในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการของสายการบินแบบพาณิชย์ได้ ในห้วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ และจะมีการพิจารณาค่าโดยสาร โดยจะให้อยู่กับความเหมาะสมและคุ้มทุน กับอัตราการใช้บริการของ พี่น้องประชาชน ขณะที่ในส่วนของทางด้านการบินนั้นไม่มีผลกระทบหรือปัญหาเรื่องน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านในการร่อนลงจอด มีระยะการร่อนลงและองศาของเครื่อง