*ลำปาง*การตรวจประเมินสุขภาพจิตข้าราชการตำรวจ สังกัดภูธรจังหวัดลำปาง

*ลำปาง*การตรวจประเมินสุขภาพจิตข้าราชการตำรวจ สังกัดภูธรจังหวัดลำปาง

วันที่ 23 พ.ย.66 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สังเวียน อินตากูล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พ.ต.อ.อรรจน์ มณีตระกูลทอง รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.อัครินทร์ กาสา รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.คมสันต์ สอาดล้วน รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ลำปาง เข้ารับการตรวจประเมินสุขภาพจิตข้าราชการตำรวจ ด้วยแบบประเมิน MENTAL HEALTH CHECK – IN วัดความเครียดทางร่างกายและสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่องมือ (Biofeedback) ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.ลำปาง

โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นางนงคราญ คชรักษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนจากโรงพยาบาลสวนปรุง
ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีสุขภาพจิตที่ดี พร้อมดูแลพิทักษ์สันติราษฎร์ รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความสุขความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต่อไป

-ทีมข่าวเมืองรถม้า รายงาน