พิธีเปิดอาคารห้องน้ำสุขสโมสร งบ4ล้านเศษ ที่วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

แพร่///

พิธีเปิดอาคารห้องน้ำสุขสโมสร งบ4ล้านเศษ ที่วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

..
พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.ที่ลานจอดรถด้านทิศตะวันออกวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการฯ และคุณกลินท์ สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์ฯ ได้มอบหมายให้คุณสมบัติ ชินสุขเสริม รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานหอการค้าภาคเหนือ พร้อมด้วย คุณธเนศ วรศรัณย์ กรรมการรองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูง คุณปราโมทย์ มนูพิบูลย์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการโครงการห้องสุขสโมสรสำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง คุณชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คุณปัญจพล ประสิทธิโศภิน ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทยฯ หอการค้าจังหวัดแพร่ YEC และพุทธศาสนิกชน ร่วมรับมอบ “ห้องสุขสโมสรสำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ” ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่

เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย คณะอนุกรรมการโครงการห้องสุขสโมสรสำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ ได้ร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด และชุมชนในพื้นที่ จัดสร้าง “ห้องสุขสโมสร” ห้องน้ำที่ได้มาตรฐานสากล และออกแบบตามแนวคิดอารยะสถาปัตย์ (Universal design) เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนชุมชนโดยรอบ ที่มายังวัด พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงช่วยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงอย่างยั่งยืน

งบประมาณก่อสร้างรวม 4,547,663 บาท ถือเป็นขนาดใหญ่ที่สุด ที่คณะอนุกรรมการโครงการห้องสุขสโมสรฯ จัดสร้าง (ห้องน้ำชาย 12 ห้อง, ห้องน้ำหญิง 12 ห้อง, ห้องน้ำผู้สูงอายุ 2 ห้อง และห้องอาบน้ำ 4 ห้อง) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โดยนำแบบก่อสร้างมาตรฐานจากบริษัท SCG เน้นการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม และให้วิศวกรในพื้นที่เขียนแบบก่อสร้าง ควบคุมงาน จ้างแรงงานในพื้นที่ และใช้วัสดุการก่อสร้างจากพื้นที่

พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงเจริญพรในตอนท้ายว่า ต้องขออนุโมทนากับคณะดังกล่าวด้วยที่ได้มาร่วมสร้างสื่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศและชาวต่างประเทศ ที่มากราบนมัสการที่วัดพระธาตุช่อแฮ นับเป็นสิ่งสุดประเสริฐ ส่วนงบประมาณนั้นทางวัดได้ร่วมสมทบ จำนวน 2,342,813 บาท นับเป็นความร่วมมือในการจัดสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณะสมบัติ น่าเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน