ร้อยเอ็ดศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 เพื่อถ่ายทอดศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติสู่รุ่นหลัง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดศิลปินแห่งชาติสัญจร 2552 เพื่อถ่ายทอดศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติสู่รุ่นหลัง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

https://youtu.b/6Py1ot3o5nA
ศิลปินแห่งชาติสัญจรถ่ายทอดศาสตร์ให้รุ่นหลัง/สมนึก-ประธาน/ชสอท:0817082129-

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในงานศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยนายอนุกูล ใบไทย ผอ. กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติโดยการดำเนินงานของ นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดและคณะ ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความสนใจในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง เข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน
นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ให้ความสำคัญเลือกเป็นสถานที่ในการจัดงานศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 วิทยาลัย กินร้อยเอ็ด ในวันนี้การจัดงานศิลปินแห่งชาติสัญจรในครั้งนี้ มีศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 สาขา มาเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้มากถึง 27 คน
นับเป็นความโชคดีและเป็นโอกาสอันดีของนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและบริเวณใกล้เคียง จะได้มีโอกาสพบปะและเข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติงาน กับศิลปินแห่งชาติ ตามฐานกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์งาน เพื่อการศึกษาเล่าเรียนต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณหออัครศิลปิน กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม จากกรมส่ง วัฒนธรรม สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รวมทั้งบุคลากรจากฝ่ายต่างๆ
นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ กล่าวเปิดว่า.-โครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร) นับ เป็นโครงการที่ดี ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากศิลปินแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยผลักดัน ให้เกิดความมุ่งมั่นและพัฒนาทักษะ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ของตนเอง รวมถึงนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมต่อไป.-
/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr./สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-