สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 “จัดประชุม” กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.แพร่

แพร่//

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 “จัดประชุม” กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.แพร่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายชัยพงษ์ สุขยากร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 มอบหมายให้ นายวรพล เดชสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายกฤษณะ บุตรบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ นายอัศนี จารุชาติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานที่ได้รับประโยชน์จากโครงการตลอดจนปัญหาอุปสรรคในพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ โดยมี นายณัฐ วังกาวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน นายเสถียร เขื่อนเก้าเลขานุการนายกเทศมนตรี ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายณัฐ วังกาวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ ที่มาประชุมชี้แจงให้กลับกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่

นายวรพล เดชสุวรรณ์ กล่าวว่าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านแม่แคม ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ผลงานความก้าวหน้าปัจจุบัน 83.60 % เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีความจุที่ระดับเก็บกัก 8.55 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร 7,500 ไร่ ใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง

สำหรับประเด็นที่พี่น้องชาวแพร่มีความห่วงใยเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนทดแทนน้ำท่วม เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านที่อยู่เหนือเหนืออ่างเก็บน้ำใช้สัญจรไปมาจะมีการก่อสร้างในช่วงปี 2567-2568 ความยาวของถนน 3 กิโลเมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี งบประมาณในการก่อสร้างทางกรมชลประทาน จะมอบให้กับกรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางนี้

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ ฌชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน