รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) โดยมีนายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ อนุสาวรีย์พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (หน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย สัญญลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ตั้งอยู่กลางเมืองร้อยเอ็ด เป็นสัญลักษณ์ของตราประจำเมือง มีสะพานข้ามไปยังเกาะกลางบึง อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ศาลหลักเมือง ที่ชาวร้อยเอ็ดให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก แต่เดิมบึงนี้ตื้นเขินเมื่ออำมาตย์เอก พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในราวปี พ.ศ. 2469 – 2471 ได้มีดำริขอความร่วมมือกลับชาวร้อยเอ็ดให้มาขุดลอกบึง โดยดำเนินการอยู่ 2 ปี มีชาวบ้านมาร่วมขุดลอกบึงถึง 40,000 คน ดินที่ขุดขึ้นมาได้นำมาถมริมขอบบึงกลายเป็นถนน ตั้งชื่อถนนเป็นเกียรติแก่ท่านชื่อว่า “ถนนสุนทรเทพกิจจารักษ์” ส่วนดินที่เหลือก็พูนขึ้นเป็นเกาะกลางบึง ตกแต่งเกาะดังกล่าวให้สวยงาม และเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง นอกจากนี้ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประชาชนได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์อำมาตย์เอก พระยาสุนทรเทพกิจจจารักษ์ไว้เป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ที่ได้พัฒนาเมืองร้อยเอ็ดในด้านต่างๆ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว