เทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดนนทบุรีทำผิดกฎหมายจราจร 1,454 คน เมาแล้วขับ 86 คน รถที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ยังเป็นรถจักรยายนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย

เทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดนนทบุรีทำผิดกฎหมายจราจร 1,454 คน เมาแล้วขับ 86 คน รถที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ยังเป็นรถจักรยายนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย

วันนี้( 1 มกราคม 2566)เวลา 09.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมได้สรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 29 -31 ธันวาคม 2565 จังหวัดนนทบุรีได้ตั้งจุดตรวจหลัก และจุดตรวจรอง จังหวัดนนทบุรีเรียกตรวจยานพาหนะรวม 3,361 คัน ผลดำเนินการตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ มีพบการกระทำผิดกฎหมายจราจร รวม 1,454 คน ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย 320 คน รองลงมาไม่มีใบขับขี่ 289 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 49คน ขับรถเร็วเกินกำหนด 447 คน

เมาสุรา 86 คน มอร์เตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 116 คน ขับรถย้อนศร 69 คน ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 51 คน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ 21 คน แซงในที่คับขัน 6 คน ในส่วนการเกิดอุบัติเหตุสะสมระว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2565 มีอุบัติเหตุรวม 24 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 21 คน ผู้เสียชีวิต 4 ราย จังหวัดนนทบุรีจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน