สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ฯ ร่วมตรวจโรงงานแปรรูปไม้ บ.จิ่วหง ตามการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่

แพร่///

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ฯ ร่วมตรวจโรงงานแปรรูปไม้ บ.จิ่วหง ตามการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยการนำของ นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขา
แพร่ และนายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบบริเวณโรงงานแปรรูปไม้ บริษัทจิ่วหง จำกัด โดย นางจรัสรัตน์ เจ้า กรรมการ เลขที่ 6 1/2 หมู่ 3 ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ตามหนังสือร้องเรียนลงรับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ผลการตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้ 1.บันทึกอายัด ไม้ประดู่ทอน จำนวน 481 ท่อน รวมปริมาตร 307.78 ลูกบาศก์เมตร สถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ ตามปจว.ข้อ 2 เวลา 20.00 น.ลว.19 ธ.ค. 66 2. บันทึกการตรวจสอบ/ร้องทุกข์กล่าวโทษ ดำเนินคดีอาญาที่ -/2566 เลขรับคำแจ้งความ433/66 ปจว.ข้อ3 ลว.19 ธ.ค.2566 ข้อหามาตรา 57, 58 และมาตรา 73 ทวิ พรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ข้อกำหนดฉบับที่ 18 พ.ศ. 2532 และกฎกระทรวงฉบับที่ 25 พ.ศ 2519

นายสงคราม ขาวสะอาด กล่าวว่า ตามการร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ผมพร้อม นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อม นายพูน แจ่มใส หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.9(ช่อแฮ) และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบบริเวณโรงงานแปรรูปไม้ บริษัทจิ่วหง จำกัด โดยมี นางจรัสรัตน์ เจ้า กรรมการ เลขที่ 6 1/2 หมู่ 3 ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ และจากการตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้ 1.บันทึกอายัด ไม้ประดู่ทอน จำนวน 481 ท่อน รวมปริมาตร 307.78 ลูกบาศก์เมตร สถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ ตามปจว.ข้อ 2 เวลา 20.00 น.ลว.19 ธ.ค. 66 2. บันทึกการตรวจสอบ/ร้องทุกข์กล่าวโทษ ดำเนินคดีอาญาที่ -/2566 เลขรับคำแจ้งความ433/66 ปจว.ข้อ3 ลว.19 ธ.ค.2566 ข้อหามาตรา 57, 58 และมาตรา 73 ทวิ พรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ข้อกำหนดฉบับที่ 18 พ.ศ. 2532 และกฎกระทรวงฉบับที่ 25 พ.ศ 2519 มีความคืบหน้าประการใดจะรายงานเพื่อโปรดทราบต่อไป

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน